header-zomer

In het kort...

Lidmaatschap niet overdraagbaar
Schriftelijk opzeggen
Schriftelijke bevestiging
Per einde verenigingsjaar

 

Opzeggen

Het lidmaatschap en ligplaats zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap en/of ligplaats kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging aan het secretariaat, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Indien het lidmaatschap en/of ligplaats niet tijdig tegen het einde van het verenigingsjaar is opgezegd, wordt het geacht verlengd te zijn voor het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap en/of ligplaats te laten voortduren.