header-zomer

Scheendijk

Uitgegeven in het blad van de Historische Kring Breukelen:

Historie WSV de Meent

img-20171209-155116990-hdr

Watersportvereniging De Meent is de nieuwe naam van de vereniging, die tot 2003 de naam droeg van Breukelse Bad en Zweminrichting BBZI De Meent. De vereniging bestaat sinds 1892 en heeft onder lidnummer 52 ingeschreven gestaan bij het Koninklijk Nederlands watersport verbond. De huidige vereniging is ontstaan uit het samengaan in 1973 van de BBZI De Meent en De Watersport Vereniging Utrecht. Voor deze tijd exploiteerde de BBZI een zwembad met jachthaven op de plek waar nu het zwembad is met de ligplaatsen van de open boten en roeiboten.
 
De WVU was gehuisvest in de huidige "grote" haven. Omdat wegens natuurbeschermende maatregelen de boten met motor uit de zwembadhaven moesten verdwijnen en het huurcontract van de WVU met de grondeigenaar afliep is besloten voor een fusie tussen beide verenigingen. De gemeente Breukelen was bereid de grond van "de Grote" haven te kopen en de nieuwe vereniging huurde de grond weer van de gemeente. In 1998 heeft de vereniging de grond van de gemeente kunnen kopen. Zo waren wij op dat moment de trotse eigenaar van zowel het zwembad, de zwembadhaven als de "grote"haven.

Aan de rechter zijde vindt u het zwembad dat 102 jaar door de vereniging is geëxploiteerd. Omdat de exploitatie van een openbaar bad niet rendabel is wordt deze nu overgelaten aan een stichting die zijn inkomsten haalt uit de bezoekers, donaties en een subsidie van de gemeente.