header-winter2

Ambitieuze plannen voor de Loosdrechtse Plassen

Geplaatst op 31-03-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Laurens Baas

Op 21 februari jl. organiseerde de HISWA een informatiebijeenkomst over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat voor de komende 20 jaar de toekomst van dit plassengebied bepaalt.

Dat akkoord wordt door ambtelijke insiders met recht een historisch akkoord genoemd, omdat nog nooit eerder zo’n brede groep van betrokkenen zich zo vergaand hebben verbonden aan de inrichting van zo’n groot gebied.

Het Gebiedsakkoord (zie www.icoonoostelijkevechtplassen.nl) werd op 6 december 2017 officieel ondertekend door 21 instanties die zich met die ondertekening hebben verbonden aan een integrale herinrichting van de Oostelijke Vechtplassen.

Die ondertekenaars zijn de voor het beheer van het gebied politieke zwaargewichten.
De Provincie Noord-Holland en de Provincie Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Natuurmonumenten, Waternet, Waterschap Amstel Gooi en Vecht,LTO Nederland, KNWV, Hiswa en nog andere organisaties van betrokkenen waaronder onze eigen Vereniging Kievitsbuurten.

Het akkoord bevat afspraken voor een grootscheepse bagger inhaalslag voor het gehele gebied, maar ook voor de aanleg van nieuwe vaarwegen en nieuwe ontsluitingsroutes, voor behoud en herstel van de legakkerstructuur in de Kievitsbuurten, voor het creëren van nieuwe recreatie eilanden.

Ook wordt in het Gebiedsakkoord ingezet op het versterken van de ecologische waarde van het gebied. De ondertekenaar brengen bijna € 80 miljoen.

In het Gebiedsakkoord is een breed scala van doelstellingen en concrete plannen benoemd.
Die zullen worden uitgevoerd onder regie van een Stuurgroep, waarin de belangrijkste (naar financiële inbreng) partijen vertegenwoordigd zullen zijn. Deze Stuurgroep stuurt een Regiegroep aan waarin de ambtelijk vertegenwoordigers van de 10 belangrijkste zitting hebben.

Tijdens de Ledenvergadering op 2 mei geeft de heer Wim Broer van het KNWV een toelichting op dit akkoord.

Meer informatie over het akkoord vindt u in de bijlage.

Reacties

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst